با سلام

هدف از این وبلاگ آموزش و راهنمایی اولیا محترم دانش آموزان و همچنین دیدن مطالب و پیشنهادات شما اولیای محترم می باشد تا کلاسی پویا و پر از شادی و نشاط داشته باشیم .

+ نوشته شده توسط حمید در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت ۲۳:۲۲ بعد از ظهر |
۱- موجودات به چند دسته تقسیم می شوند ؟ به دو دسته ۱- موجودات زنده ۲- موجودات غیر زنده

۲- نام چند موجود زنده را بنویس . انسان ، گوسفند ، گنجشک ، شیر ، درخت ؛ گل و ...

۳-چند موجود  غیر زنده نام ببر . میز ، صندلی ، شیشه ، آهن ، سنگ و .. ..

۴- تفاوت های ( فرق ها ) بین موجود زنده و غیر زنده را بنویس .

۱- موجود زنده به غذا نیاز دارد . ۲- موجود زنده تنفّس می کند . ۳- موجود زنده حرکت می کند . ۴- موجود زنده تولید مثل می کند . ۵- موجود زنده به محرّک ها پاسخ می دهد . ۶- بدن موجود زنده از سلّول درست شده است ولی موجود غیرزنده هیچ کدام این ها را ندارد .

۵-واحد ساختمانی کندوی زنبورعسل چیست ؟ خانه های شش گوشه

۶- واحد ساختمانی دیوار چیست ؟ آجر

۷- سلّول چیست ؟ بدن شما و همه ی موجودات زنده از واحدهای بسیار کوچکی یه نام سلّول تشکیل شده است .

۸- واحد ساختمانی بدن انسان چیست ؟ سلّول

۹- بدن شما و همه ی موجودات زنده از واحدهای بسیار کوچکی به نام سلّول درست شده است .

۱۰-بدن انسان از میلیون ها سلّول درست شده است .

۱۱- سلّول ، بسیار کوچک است و با چشم یا ذرّه بین معمولی دیده نمی شود .

۱۲- برای دیدن سلّول از چه دستگاهی استفاده می کنند ؟ میکروسکوپ

۱۳- با میکروسکوپ می توان هر چیز را بیش تر از ۱۰۰۰ برابر بزرگ کرد ولی با ذرّه بین می توان چیزها را تا ۱۰ برابر بزرگ کرد .

۱۴- هر سلّول چند بخش دارد ؟ نام ببرید .  هر سلّول سه بخش دارد ۱- پوسته که در اطراف سلّول است ۲- سیتوپلاسم ۳- هسته

۱۵- سیتوپلاسم مانند کدام قسمت تخم مرغ است ؟ مانند سفیده ی تخم مرغ است .

۱۶-سیتوپلاسم چیست ؟ مایع غلیظی مانند سفیده ی تخم مرغ است که تمام سلّول را پر کرده است .

۱۷- هسته ی کوچک در داخل سیتوپلاسم قرار دارد .

۱۸- شکل و اندازه ی سلّول ها با هم تفاوت دارد .

۱۹-سلّول ها چه شباهت هایی با هم دارند ؟ ۱- هسته ، سیتوپلاسم و پوسته دارند ۲- کارهای موجود زنده را انجام می دهند ۳-رشد می کنند و تقسیم می شوند

۲۰- سلّول ها چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ شکل ، رنگ ، اندازه و کار آن ها با هم تفاوت دارد .

 ۲۱- چند نوع سلّول در بدن نام ببر .۱- سلّول استخوان ۲- سلّول دیواره ی روده ۳- سلّول عصب ۴- سلّول ماهیچه

۲۲- کار هر یک از سلّول های زیر چیست ؟

سلّول استخوان : استحکام و محافظت        سلّول عصب : انتقال پیام

سلّول ماهیچه : حرکت                سلّول دیواره روده : هضم و جذب غذا

۲۳- گیاهان ، مانند جانوران سلّول های گوناگون دارند .

۲۴-سلّول های گیاهی با سلّول های جانوری چه شباهتی هایی دارند ؟ ۱- هسته ، سیتوپلاسم و پوسته دارند ۲- رشد می کنند و تقسیم می شوند ۳- کارهای موجود زنده را انجام می دهند

۲۵- سلّول های گیاهی با سلّول های جانوری چه تفاوتی دارند ؟ ۱- سلّول های گیاهی دارای کیسه های آب هستند ۲ سلّول های گیاهی دارای سبزینه هستند ۳- پوسته ی سلّول های گیاهی ضخیم تر از پوسته ی سلّول های جانوری است در ضمن سلّول های جانور بسیار گوناگون تر از سبۀول های گیاهی هستند .

۲۶- سلّول ها چگونه بزرگ می شوند ؟ از غذایی که وارد آن ها می شود استفاده کرده و بزرگ می شوند .

۲۷- سلّول ها چگونه زیاد می شوند ؟ با تقسیم شدن

۲۸-تقسیم سلّولی یعنی چه ؟ یعنی یک سلّول به دو سلّول و دو سلّول به چهار سلّول و به همین روش ادامه پیدا می کند .

 عمر سلّول ها به اندازه ی عمر ما نیست . بیش تر سلّول ها از چند ساعت تا چند ماه عمر می کنند و پس از مردن سلّول های جدید جانشین آن ها می شوند .

باید بدانیم که هر سال که بزرگ می شویم ، تعداد سلّول های ما بیش تر می شود نه بزرگ تر یا کش بیاید .

اگر پدر شما بزرگ تر از شما است به دلیل این است که تعداد سلّول های او بیشتر است .

سلّول های عصبی فقط در دوران جنینی در شکم مادر تقسیم می شوند و در تمام عمر دیگر تولید مثل یا  تقسیم نمی شوند

حالا ببینید این عبارت درست است یا نه ؟

سلّول های فیل از سلّول های مورچه بیش تر است .

سلّولی که بتوان در طبیعت با چشم دید تخم مرغ یا تخم پرندگان است

برای دیدن سلّول ها از پیاز استفاده کردیم که یک لایه نازک از پیاز را زیر میکروسکوپ گذاشتیم و دیدیم و برای زیباتر شدن و دقیق دیدن سلّول پیاز آن را رنگ کردیم که در این کار از بتادین استفاده کردیم .

+ نوشته شده توسط حمید در دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت ۲۰:۲۷ بعد از ظهر |
۱- کدام یک از این جانداران تولید کننده و کدام یک مصرف کننده هستند ؟

انسان ( مصرف کننده )   قارچ ( مصرف کننده ) جلبک ( تولید کننده )    زنبور عسل ( مصرف کننده )

۲- غذاسازان اصلی و عمده ی کره ی زمین کدامند ؟ چرا ؟ جلبک ها ، زیرا    دو سوم سطح کره ی زمین را آب فرا گرفته است و جلبک ها نیز در آب زندگی می کنند و مقدار زیادی غذا و اکسیژن تولید می کنند .

۳- غذا سازی ( فتوسنتز ) در کدام قسمت گیاه انجام می شود ؟ در برگ

۴- گیاهان می توانند با استفاده از موادّی که از زمین و هوا می گیرند غذا بسازند .

۵- کدام توانایی گیاهان باعث شده که آن ها و همه ی جانوران زنده بمانند ؟ غذاسازی

۶- بعضی از گیاهان در یک سال مقدار زیادی مواد غذایی تولید می کنند . این همه مادّه را از کجا می آورند ؟ از زمین و هوا

۷- یک گیاه برای غذاسازی به چه چیزهایی احتیاج دارد ؟ ۱- آب ۲ - سبزینه که در برگ گیاه وجود دارد ۳- خاک ۴- دی اکسید کربن یا گاز کربنیک یا سی اُ دو ۵- نور خورشید

۸- سبزی رنگ برگ به سبب وجود مادإ ای به نام سبزینه (کلروفیل ) است .

۹- گیاهان ، غذا را در برگ های خود که در آن ها سبزینه وجود دارد می سازند .

۱۰- گاز دی اکسید کربن چگونه به وجود می آید ؟ در اثر سوختن چوب و نفت و موادّ گوناگون و و تنفس انسان و جانوران

۱۱- گیاه برای غذاسازی به گاز دی اکسید کربن نیاز دارد .

۱۲- دی اکسید کربن ازراه  سوراخ های کوچک ( روزَنه ها ) که در برگ وجود دارد وارد آن می شود .

۱۳- خاکی که گیاه در آن کاشته می شود باید نمناک باشد .

۱۴- ریشه ی گیاه با تارهای بسیار ظریفی که دارد ، آب را جذب می کند و سپس از راه ساقه به برگ می رساند .

۱۵- گیاه در کدام یک از آب های زیر زنده می ماند ؟

الف- آب مقطّر             ب- آب نمک            ج- آب لوله کشی

در آب لوله کشی  امّا باید دانست که درآب مقطّر نیز زنده مانده و ریشه می دهد ولی به مدّت طولانی نمی تواند زنده بماند و در آب لوله کشی چون به طور کامل تصفیّه نشده و دارای املاح و مواد معدنی می باشد بهتر ریشه می دهد .

۱۶- گیاه برای غذاسازی ، علاوه بر آب به موادّی نیاز دارد که باید آن ها را از خاک بگیرد .

۱۷- موادّ لازم برای گیاه در آب حل می شوند و پس از عبور از ریشه و ساقه به برگ ها می روند .

۱۸- محلّ غذاسازی گیاه کجاست ؟ برگ ها

۱۹- کدام یک از گیاهان زیر در کار غذاسازی فعّال ترند ؟

الف- گیاه گوجه فرنگی                   ب- درخت سیب

گیاه گوجه فرنگی چون زودتر میوه داده و می تواند در حدود پنج الی شش کیلو گوجه بدهد .

۲۰- آیا خود گیاه هم از غذایی که می سازد ، استفاده می کند ؟ بله

۲۱- گیاهان در تاریکی نمی توانند رشد کنند .

۲۲- نور برای رشد کافی و غذاسازی لازم است .

۲۳- آیا گیاه در زیر نور چراغ هم می تواند غذاسازی کند ؟ چگونه می فهمید ؟ بله می توانند . به عنوان مثال در گلخانه ها که گیاهان در زیر نور مصنوعی رشد می کنند ولی نور خورشید قوی و بهتراست .

۲۴- در ساقه و برگ لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب را از ریشه به برگ می رساند که آن ها آوند می گویند .

۲۵-با یک آزمایش نشان بدهید که کار آوند چیست ؟ یک شاخه گل میخک سفید یا گلایل سفید را چند ساعت بیرون از آب قرار می دهیم تا کمی پژمرده و تشنه شود و سپس آن را در یک ظرف پر از جوهر که با آب مخلوط شده است می گذاریم و پس از چند ساعت یا یک روز تمام گلبرگ های آن به رنگ داخل ظرف در آمده است که نشان می دهد آب از راه آوند ها به برگ ها می رسد .

۲۶- بعضی از گیاهان غذای اضافی خود را چه می کنند ؟ آن ها غذای اضافی خود را که در برگ ها ساخته اند به داخل میوه مانند ( پرتقال - سیب - نارنگی - هندوانه و . . .) یا ساقه و برگ مانند ( تره - کاهو - اسفناج و ... ) یا به داخل ریشه مانند ( چغندر- شلغم - هویج و ... ) یا به داخل ساقه ی زیر زمین مانند ( سیب زمینی و ... ) یا پیاز انتقال می دهند .

۲۷- گیاهان سبز به جز غذایی که می سازند مقدار زیادی اکسیژن هم تولید می کنند .

۲۸- کدام یک از موجودات زنده ی زیر اکسیژن هوای تنفسی ما و همه ی جانوران را تولید می کنند ؟

الف- حیوانات      ب- گیاهان         ج- آب ها        د- ماهی ها

۲۹- موادّ زیر برای غذاسازی گیاه از کدام قسمت های آن وارد گیاه می شود ؟

 نور ( از راه سوراخ های روی برگ ) گاز دی اکسید کربن ( از راه سوراخ های روی برگ ) سبزینه ( در داخل خود برگ وجود دارد ) آب ( از راه ریشه ) خاک (  مواد معدنی و کود ی که در خاک وجود دارد با آب حل شده از راه ریشه وارد گیاه می شود )

یکی از مواردی که دانش آموزان باید بدانند این است که خیلی از جانوران از جمله انسان در ظاهر تولید کننده هستند امّا  باید پی ببرند  که در اصل تمام تولید کنندگان وابسته به گیاهان هستند و تنها موجود زنده ای که با استفاده از موادی که از زمین و هوا می گیرد می تواند غذا بسازد فقط و فقط گیاهان هستند و زندگی تمام موجودات زنده چه مستقیم و چه غیر مستقیم وابسته به گیاهان است .

گیاهان در مقابل نور خورشید می توانند سبزینه بسازند و اگر نور به آن ها نرسد نمی توانند سبزینه و در نتیجه غذاسازی کنند .

+ نوشته شده توسط حمید در دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت ۰:۴۹ قبل از ظهر |
جواب سؤالات درس یک مدنی

جواب سؤال یک به عهده خود دانش آموز

جواب سؤال ۲-پوشاک ، خوراک و مسکن ما را آماده می کنند . اگر بیمار شویم ما را به نزد پزشک می برند . وقتی به سنب مدرسه می رسیم ، ما را به مدرسه می فرستند تا درس بخوانیم . آن ها مواظب ما هستند .

جواب سؤال ۳- ۱- هزینه ی پوشاک و خوراک گران است ۲- برای پیدا کردن مسکن مشکل دارند ۳- به خوبی نمی توانند به وضعیّت درس فرزندان رسیدگی کنند ۴- آسایش کم تری دارند .

سؤالات متن درس ( سؤال اضافی )

۱- خانواده چگونه به وجود می آید ؟ با ازدواج زن و مرد

۲- با تولّّّّّّّّّّّّد فرزندان تعداد افراد خانواده بیش تر می شود .

۳- وجود فرزند به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد .

۴- در بعضی از خانواده ها ، چه کسانی در کنار پدر و مادر و فرزندان زندگی می کنند ؟ پدر بزرگ و مادر بزرگ

۵- پدر و مادر با محبّت و فداکاری برای آسایش و تربیّت ما تلاش می کنند .

۶- بعضی از خانواده ها پر جمعیّت و بعضی کم جمعیّت هستند .

+ نوشته شده توسط حمید در پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ و ساعت ۱۸:۵۹ بعد از ظهر |

با نام و یاد خداوند بزرگ

سؤالات درس علوم چهارم بخش مقدمه

۱- مشاهده به چه معناست ؟ مشاهده به معنای به کار بردن هر کدام از حواس بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی و لامسه است .

۲- برای آشنایی با محیط اطراف چه باید کرد ؟ باید همه چیز را مشاهده کرد .

۳- آیا سرماخوردگی باعث می شود که  بوی غذاها را به خوبی حس نکنیم ؟بله ، چون حسّ بویایی و چشایی از کار می افتد .

۴- آیا حسّ بویایی با حسّ چشایی با هم ارتباط دارد ؟ بله

۵- اندام حسب بویایی چیست ؟ بینی

۶- اندام حسّ چشایی چیست ؟ زبان

۷- اندام حسّ شنوایی چیست ؟ گوش

۸- اندام حسّ لامسه چیست ؟ پوست

۹- اندام حسب بینایی چیست ؟ چشم

۱۰-تشخیص مزه با کدام قسمت بدن  است ؟ زبان

۱۱- چرا هنگامی که سرما می خوریم ، بوی مواد را تشخیص نمی دهیم ؟ چون سرماخوردگی باعث می شود که پوشش نمناک بینی متورّم شود و حفره های بینی گرفته شود .

۱۲-تحقیقات علمی چگونه شروع می شود ؟ تحقیقات علمی همیشه با پرسش هایی شروع می شود که درباره ی پاسخ آن ها اطمینانی ندایم و می خواهیم جواب را پیدا کنیم .

۱۳- یک فرضیّه چگونه ساخته می شود ؟ وقتی چیزی را مشاهده می کنیم و سؤالی برای ما به وجود می آید که به آن پاسخ احتمالی می دهیم ، گفته می شود که فرضیّه ساخته ایم

۱۴- اگر فرضیّه ای قابل آزمایش نباشد چه باید کرد ؟ باید فرضیّه را عوض کرد .

۱۵-لاله و سوسن برای درستی فرضیّه ی خود ، چه آزمایشی طرّاحی کردند ؟ آن ها قطعات کوچک ویک اندازه ی سیب ، پرتقال ، هلو و خربزه ، تهیّه کرده و به کلاس آوردند

۱۶-لاله و سوسن در کلاس چند گروه انتخاب کردند ؟ ۲ گروه سه نفره

۱۷- گروه ها به چه صورتی آزمایش شدند ؟ یک گروه را فقط چشم هایشان را بستند و گروه دیگر را علاوه بر چشم هایشان ، بینی هایشان را بستند .

۱۸- چرا لاله و سوسن دو گروه انتخاب کردند ؟ چون می خواستند آزمایش و پاسخ دقیق به دست بیاورند .

۱۹-این دو گروه چه تفاوتی با هم داشتند ؟ در گروه یک فقط چشم هایشان بسته بود ولی در گروه دو علاوه بر چشم ها ، بینی آن ها نیز بسته شده بود . یعنی نه می توانستند ببینند و نه می توانستند بو کنند .

۲۰- کدام گروه در تشخیص مزه ی میوه های موفّق تر بود ؟ گروهی که فقط چشم هایشان بسته بود ، موفق تر بود .

۲۱- نظریّه چیست ؟ تعریف کنید . هنگامی که درستی فرضیّه ای به وسیله ی آزمایش های فراوان ثابت شود . آن را نظریّه یا اصل علمی می گویند و نظریّه دیگر هیچ موقع تغییر نمی کند .

+ نوشته شده توسط حمید در پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ و ساعت ۱۸:۱۲ بعد از ظهر |
سؤالات متن درس یک تاریخ  تا آن جایی که درس داده بودیم ( تا کشف آتش )

۱- یکی از مشکلات انسان ها در زمان های گذشته فراهم کردن غذا بود .

۲- انسان ها در گذشته های دور ، چگونه غذا فراهم می کردند ؟ او از صبح تا شب در جنگل ها به جست و جوی غذا می پرداخت و غذای خود را از میوه ی درختان ، ریشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان به دست می آورد . جمع آوری غذا کار سختی بود .

۳- هزاران سال پیش ، انسان چگونه زندگی می کرد ؟ هزاران سال پیش زندگی انسان شبیه امروز نبود . او خانه نداشت . سواد نداشت . ابزار نداشت . از حمله ی حیوانات در امان نبود . آتش را نمی شناخت . شب ها از ترس حیوانات بالای درخت می خوابید .او موجود ضعیفی بود .

۴- اوّلین ابزارهای او بیش تر از جنس سنگ بود .

۵- خداوند به انسان ها چه چیزهایی داد ؟ عقل و دست های توانا

۶- انسان نخستین به تدریج یاد گرفت به کمک دست های خود ابزار بسازد .

۷- انسان های نخستین در ابتدا از سنگ ، شاخه های درختان و استخوان حیوانات برای چه کارهایی استفاده می کرد ؟ برای کندن زمین ، پیدا کردن ریشه های خوراکی و سوراخ کردن پوست حیوانات برای تهیّه ی لباس

۸- انسان های نخستین برای درست کردن نیزه یا تبر از چه چیزهایی استفاده می کردند ؟ با بستن یک دسته ی چوبی به یک سنگ لبه تیز ، تبر درست می کردند . با بستن یک سنگ نوک تیز به یک قطعه چوب نیزه می ساختند .

ادامه ی سؤالت اضافی

۹- انسان ها ، آتش را چگونه شناختند ؟ در اثر رعد برق که به درختی می خورد و آن درخت آتش می گرفت و هم چنین وقتی سنگی را پرتاب می کردند و به سنگ دیگری می خورد ، جرقّه تولید می کرد .

۱۰- انسان نخستین چگونه آتش درست کرد ؟ با به هم زدن بعضی از سنگ ها به نام سنگ آتش زنه یا چخماق

۱۱-ما چگونه به زندگی انسان های غارنشین پی می بریم ؟ با دیدن نقّاشی هایی که روی دیوار غارها به جا مانده است .

جواب سؤالات درس

۱- از حمله ی حیوانات در امان نبود - خانه ای نداشت - پیدا کردن غذا مشکل بود - ابزار و وسایل امروزی را نداشت

۲- عقل و شعور و دست های توانا تا بتواند مشکلات را حل کند و هم چنین برای هدایت و راهنمایی انسان ها ، خداوند پیامبران را فرستاد

۳-برای روشنایی ، گرم کردن ، پختن گوشت و فراری دادن حیوانات وحشی - پختن ظروف گل ( سفالی )

۴- از سرما و حمله ی حیوانات در امان باشد . آتش در غار ، نور و گرما به انسان می داد .

فعالیت در کلاس : چون انسان عقل و شعور دارد و می تواند فکر کند .

+ نوشته شده توسط حمید در پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ و ساعت ۱۴:۵ بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM